Algoritmus na rozpoznávanie odtlačkov, dodávaný slovenskou firmou Innovatrics sa radí medzi najpresnejšie na svete a je pravidelne oceňovaný najprestížnejšími medzinárodnými inštitúciami. 

Pravdepodobnosť poruchového odmietnutia (FRR - False Rejection Rate) < 0,005. To znamená, že algoritmus nemusí na prvý krát korektne rozpoznať 1 z 2000 registrovaných užívateľov.