Dochádzkový systém Fingera

Fingera je dochádzkový systém na báze odtlačkov prstov alebo RFID bezkontaktných kariet určený najmä pre malé a stredné podniky, ktoré nie sú spokojné s evidenciou dochádzky zamestnancov papierovou formou. 

Fingera bola vyvinutá spoločnosťou Innovatrics, čo zaručuje vysokú kvalitu rozpoznávania odtlačkov prstov ako aj celého produktu.

Ako Fingera funguje

Fingera používa pre evidenciu zamestnancov najmä odtlačky prstov, ale je možná identifikácia pomocou RFID karty alebo PIN kódu. 

Najprv je potrebné zamestnanca v systéme zaregistrovať, pri registrácii sa pomocou čítačky sníme odtlačok prsta a uloží matematická šablóna. 

Pri príchode a odchode zamestnanec priloží prst alebo kartu k čítačke a systém automaticky identifikuje zamestnanca a zaznamená čas jeho príchodu / odchodu.