• Viaceré terminály sa môžu synchronizovať cez LAN alebo Internet.
  • Administrácia systému je možná lokálne cez LAN alebo vzdialene cez Internet.
  • Tenký klient: nie je potrebná inštalácia užívateľského softwaru. Administrácia sa vykonáva cez internetový prehliadač.
  • Integrované relé v termináloch je možné použiť na otváranie dverí.
  • Terminály a prístupové jednotky sa môžu kombinovať pre optimálne nastavenie systému.
  • Moderná architektúra vybudovaná na aktuálnych technológiách ako SQLite a Ruby on Rails.