Ako to funguje?

  • Na úpravu dochádzky podriadených už viac nepotrebujete používať konto administrátora
  • Všetky úpravy dokážete urobiť cez webový prehľad nadriadeného
  • Po úpravách môžete generovať kompletný výstup dochádzky

  Ukážka

  Ako môžem túto funkciu používať?

Funkcionalitu povoľuje administrátor v záložke "osoby", ako "úprava záznamov podriadených". Je možné povoliť ju pre ktorúkoľvek osobu vo vašej firme. Po povolení uvidíte zmeny:
  • Vo vlastnom webovom prehľade máte záložku "Úprava záznamov", v ktorej môžete meniť, vymazať alebo upravovať existujúce záznamy
  • V záložke "Zostavy" môžete generovať výstupy alebo podklady pre mzdy o mesačnej dochádzke
  • V záložke "Výkazy" môže nadriadený potvrdiť mesačný výkaz o dochádzke svojho podriadeného
  • V záložke "Prehľad fondov" sú zostatky fondov podriadených