Ako to funguje? 


  • Vo Fingere si viete definovať akúkoľvek dochádzkovú udalosť podľa potrieb vašej firmy.
  • Novú dochádzkovú udalosť viete okamžite uviesť do praxe na terminály a v mobilnej aplikácii.
  • V rámci pracovného dňa si môžete definovať akékoľvek pracovné a mimopracovné činnosti, ktoré potrebujete časovo merať.

Príklady 


1. Evidencia bezpečnostnej prestávky v prípade, ak prevádzkujete prepravnú firmu.
2. Evidencia časov odchodov na poštu pre administratívnych zamestnancoch.
3. Evidencia prác v kuchyni pre prevádzkovateľov hotelov. 

Ukážka


Ako môžem túto funkciu používať?

  • Funkcia je dostupná automaticky pre všetkých klientov.
  • Nájdete ju v záložke nastavenia, udalosti a výnimky.
  • Pri vytváraní udalosti si môžete zvoliť typ udalosti, ktorý vám najviac vyhovuje.
  • Niektoré typy udalostí sa vzťahujú na výkon práce (cesta na poštu), iné sa môžu vzťahovať aj na mimopracovné činnosti (fajčiarska prestávka). Podľa typu udalostí sa zarátavajú alebo nezarátavajú do pracovného fondu.