Prístupová jednotka je doplnkové zariadenie, ktoré sa väčšinou používa na otváranie dverí pomocou odtlačku prsta alebo priložením čipovej karty. 

Zariadenie eviduje pohyb zamestnancov po objekte zaznamenávaním ich vstupov do jednotlivých budov, skladov a pod.

 Pri bežnej inštalácii sa montuje na exteriérovú stranu dverí. Vyžaduje pripojenie na server. 

Podrobnejšie informácie o Prístupovej jednotke Fingera.