Hardware

Fingera dochádzkový terminál vhodný do interiéru
Dochádzkový terminál Fingera Dochádzkový terminál Fingera je elegantný a moderný biometrický terminál, ktorý umožňuje evidovanie dochádzky pomocou o...
Thu, 5 May, 2016 at 1:08 PM
Prístupový terminál Fingera
Prístupová jednotka je doplnkové zariadenie, ktoré sa väčšinou používa na otváranie dverí pomocou odtlačku prsta alebo priložením čipovej karty.  Zari...
Thu, 10 Mar, 2016 at 2:53 PM
Fingera Server
Fingera server sa používa na kontrolu a synchronizáciu viacerých terminálov alebo prístupových jednotiek.  Je nevyhnutnou súčasťou riešenia ak je pot...
Thu, 5 May, 2016 at 1:03 PM
Fingera dochádzkový terminál vhodný do exteriéru
Dochádzkový terminál je zariadenie, ktoré sa používa na evidenciu dochádzky a otváranie dverí pomocou odtlačku prsta alebo priložením čipovej karty.   Za...
Thu, 5 May, 2016 at 1:08 PM