Hardware

Fingera dochádzkový terminál vhodný do interiéru
Dochádzkový terminál Fingera Dochádzkový terminál Fingera je elegantný a moderný biometrický terminál, ktorý umožňuje evidovanie dochádzky pomocou odtlačko...
Wed, 25 Júl, 2018 v 3:13 POOBEDE
Prístupový terminál Fingera
Prístupová jednotka je doplnkové zariadenie, ktoré sa väčšinou používa na otváranie dverí pomocou odtlačku prsta alebo priložením čipovej karty.  Zariadeni...
Wed, 25 Júl, 2018 v 3:14 POOBEDE
Fingera Server
Fingera server sa používa na kontrolu a synchronizáciu viacerých terminálov alebo prístupových jednotiek.  Je nevyhnutnou súčasťou riešenia ak je potrebné ...
Wed, 25 Júl, 2018 v 3:15 POOBEDE
Fingera dochádzkový terminál vhodný do exteriéru
Dochádzkový terminál je zariadenie, ktoré sa používa na evidenciu dochádzky a otváranie dverí pomocou odtlačku prsta alebo priložením čipovej karty.   Zari...
Wed, 25 Júl, 2018 v 3:15 POOBEDE