Dochádzkový terminál je zariadenie, ktoré sa používa na evidenciu dochádzky a otváranie dverí pomocou odtlačku prsta alebo priložením čipovej karty

 Zariadenie eviduje pohyb zamestnancov po objekte zaznamenávaním ich vstupov do jednotlivých budov, skladov a pod. 

Pri bežnej inštalácii sa montuje na exteriérovú stranu dverí. Vyžaduje pripojenie na server.

Podrobnejšie informácie o produkte nájdete tu.